Viemäri

Kirjalan vesiosuuskunnan jätevedet johdetaan Paraisten kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoon. Todennäköinen liitospiste on olemassa olevalla jätevedenpumppaamolla Kårkullan eteläpuolella.

Kun jätevedet käsitellään keskitetysti suuremmissa yksiköissä on puhdistustulos aina parempi. Viemäröinti on vesiensuojelullisesti tärkeä ympäristöteko. Luonnollisesti viemäröinti vie 100 % jätevesikuormituksesta pois alueelta ja ratkaisee myös kiinteistöjen kohdalla jätevesiasetuksen vaatimukset pysyvästi. Viemäröinti onkin verrattuna kiinteistökohtaisiin puhdistusratkaisuihin pysyvä ratkaisu, joiden elin-ikä on tyypillisesti 10-15 vuotta. Niille, jotka ovat lähiaikoina investoineet uuteen järjestelmään tarjotaan mahdollisuutta ottaa vain viemärivaraus, jolloin viemäriverkkoon liittyminen onnistuu asentamalla pumppaamo jälkikäteen pihamaalle.

Päivitetyn jätevesiasetuksen mukaan kiinteistön omistajalla on vuoden 2019 lokakuun loppuun asti aikaa uudistaa jätevesijärjestelmäsi uuden lain vaatimalle tasolle. Tämä koskee kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta. Muilla kiinteistöillä vaatimukset astuvat voimaan ja jätevesiremontti tulee tehdä korjaus- ja muutostöiden yhteydessä eli esimerkiksi vesivessan rakentamisen yhteydessä. Aikataulun saat kuitenkin päättää ilman määräaikaa. Kiinteistön omistaja vastaa aina kiinteistön jätevesijärjestelmästä.

Vaikka laki ei velvoittaisi sinua tekemään jätevesiremonttia juuri nyt, kannattaa muistaa, että kunnostettu ja turvallinen jätevesijärjestelmä tuo arkeen huolettomuutta ja helpoutta. Lainmukaisesta jätevesijärjestelmästä on myös etua, kun kiinteistöä ollaan myymässä. Jokaisen kiinteistön omistajan tulee myös tietää, että kiinteistöllä pitäisi olla jo valmiina ns. jätevesiselvitys eli dokumentoituna tieto siitä millainen järjestelmä tontilla on. Jätevedet sisältävät pohjavedelle ja vesistöille haitallisia aineita. Nämä aineet voivat häiritä esimerkiksi vesistöjemme ekologista tasapainoa. Mökin tai omakotitalon jätevesien mukana leviävät ulosteiden tautibakteerit ja -virukset saattavat elää pitkään ja levittää tauteja ympäristöön.

Kun jätevesiremontti tehdään keskitetysti osuuskuntana, saadaan vesijohto- ja valokuituverkosto rakennettua samaan aikaan edullisesti. Osuuskunnat ovat niin ikään ALV-vähennyskelpoisia, joten hankinnoista ei tarvitse maksaa ALV:tä.