Medlemsansökan

Elektronisk medlemsansökan

1. Ansökare

2. Fastighet

3. Pris

Andelslagets medlem bör inneha en andel. Andelens värde är 500 €.
Medelsavgiften faktureras, då ansökan har blivit godkänd.

4. Bekräftelse


Du kan också öppna och skriva ut ansökan.