Kartat

11.2.2020
Lisäsimme uuden esisuunnitelmakartan Lielahden tien alkupään asukkaita ajatellen, sillä vuoden 2018 kartta käsitti vain Pohjois-Kirjalan alueen.
Esisuunnitelmakartta – Lielahden tien alkuosa

Esisuunnitelmakartta – Kirjalan vesiosuuskunta

Ohessa esisuunnitelmakartta Kirjalan vesiosuuskunnan vesihuoltolinjoista vuoden 2018 keväältä, jolloin vesiosuukunnan perustamiskokous pidettiin. Esisuunnitelma on tehty silloin vain Pohjois-Kirjalan osalta, jotta saatiin hanke alkuun. Tarkoituksena on laajentaa aluetta niin suureksi kuin on tarvetta.  Linjat on piirretty karttatarkastelun pohjalta eikä maastossa ole siis käyty. Maanomistajien kanssa ei ole neuvoteltu linjauksista. Suunnitelman tarkoituksena on ollut hahmottaa alueen laajuutta, mahdollisesti liitettävien kiinteistöjen määrää, linjapituuksia sekä laatia alustava kustannusarvio.

Linjauksista tullaan kuulemaan maan- ja kiinteistönomistajien toiveet ja ajatukset sekä tekemään tarkemmat suunnitelmat.