Kirva-info


KirVa info nr. 10

1.12.2020

KirVa – drömmen

Jag hade en gång en besynnerlig dröm. Fastän den var besynnerlig, så kändes den ändå bra på morgonen. Det, som jag minns av den, var ungefär så här.

Kirjala var en välmående ö. Där hade människorna hur mycket som helst rent vatten. Avloppen fungerade och Rävsundet visade klara tecken på att återhämta sig. Av blåalgerna syntes knappt någonting alls och vattnen blev klarare och för de fiskeintresserade fanns det fisk. Jättetrevligt.

En annan grej var att jag allt oftare mötte personer eller familjer, som jag inte kände från tidigare. Vi hälsade på varann och växlade ibland några ord. De var nyinflyttade till orten.   En del var sommargäster, andra fast bosatta. En del förvärvsarbetade  i grannkommunerna,   andra hemifrån, då förbindelserna fungerade  så perfekt.

Som en följd av detta blev lediga tomter en bristvara, skatteförhöjningstrycket minskade, vägarna blev bättre och alltså bokstavligen också välståndet. Alla var nöjda, såväl  Kirjalaborna som människorna i Stadshuset.

Sedan vaknade jag. Jag förstod att det här bara var en dröm, men i alla fall en realistisk sådan. Ett sådant idealtillstånd kan vi verkligen uppnå om vi bara så vill. Jag insåg också att denna gång kan var och en personligen påverka till en positiv utveckling genom att dra sitt strå till stacken. Det sker så enkelt som att ansluta sig till KirVa. Gå in på hemsidorna och skicka in din medlemsansökan, så börjar sakerna rulla på i rätt riktning, www.kirva.fi.

Vid morgonkaffet insåg jag, att alla inte behöver KirVa och dess tjänster. Jag insåg också att mången kanske är oroad, inte minst jordägarna, som  säkerligen gärna vill diskutera linjedragningar och också många andra saker. Allt i sinom tid. Den enda säkra saken är nu den att vi inte skall trampa någon på tårna. Då vi diskuterar, är tyngdpunkten vid  frågorna, vi lyssnar mer än vi talar och hoppas att ovanstående dröm förverkligas. Man vet ju aldrig, målsättningar har benägenheten att förverkligas, så är det ibland också med drömmar.

KirVas styrelse

Rainer Jansson

KirVa info nr. 9

1.11.2020

KirVas utveckling sett med egna ögon

För min egen del började det hela med att jag såg vid Kårlax vägskäl en kallelse till ett tillfälle för att grunda ett vattenandelslag. Dit går vi sa jag; vi går, vi går sa min hustru, men det är först efter tre veckor.

Tillställningen hölls i fullmäktigesalen sommaren 2018. Vattenandelslaget blev grundat. Vi var ett tiotal stiftande medlemmar och jag blev det första årets ordförande. Trevligt har det varit men också jobbigt, mycket jobbigt.

Första årets utmaningar var att få de grundläggande sakerna i skick. Först utarbetades styrelsens verksamhetsregler och sedan stadgarna för andelslaget. Sedan öppnade vi ett bankkonto; det behövdes protokollutdrag, körkort, regelklausuler och mycket annat, men allting blev skött. Vi skaffade också en revisionsbyrå som hade erfarenhet från branschen. Därtill marknadsförde vi projektet så mycket som möjligt:

KirVa-info började utkomma med 1-2 månaders mellanrum. Vi skapade ”KirVa i ett nötskal”, som distribuerades till 300 postlådor. Vi skapade hemsidor, reste infoskyltarna och talade  för saken på ”torg och gator”. Efter det första verksamhetsåret hade vi redan 30 medlemmar. Vi hade kommit bra igång.

Andra året var det tre stora saker.

  • Vi gjorde med stöd av Pargas stad via telefon en behovsanalys och fick tag på 123

bofasta. Av dessa var 40 procent mer eller mindre intresserade. En allmän kommentar var, att ”vi kommer med när grannen också gör det”. Bra så.

  • Vi kom hösten 2019 överens med Pargas stad om ett samarbete, som tillför trovärdighet av megaklass till projektet. Allt görs enligt stadens tekniska bestämmelser och görs färdigt med en gång.
  • Och sen till den tredje grejen: coronan som försköt samarbetet med ett halvår, vilket var väldigt retsamt. Efter andra året var vi 44 medlemmar.

Tredje verksamhetsåret har kommit igång. Våra grova målsättningar är följande; 100 medlemmar och den officiella planeringen startar, 150 medlemmar och vi börjar grävandet, 200 medlemmar är målet på lång sikt. Nu är vi jämnt 50!

Slutligen vill jag konstatera att till Kirjala kommer den s.k. Pargasleden och två nya broar. Det är på tiden att vi får vatten och avlopp i skick. Det skulle vara trevligt att kunna distansarbeta från Kirjala och få unga familjer att flytta hit.  Genom att bli medlemmar gör ni allt detta möjligt, annars är vi som en general utan trupper. Bli medlem! Tack.

KirVas styrelse

Rainer Jansson

Kirva info nr 8

15.3.2020

Bli medlem!

Kirjala vattenandelslag, KirVa, grundades för ett och ett halvt år sedan. Nu fungerar arbetet med KirVa bra.  Medlemmar har vi fyrtiofyra (44) – och trevliga sådana! En stor sak är att vi nu samarbetar med Pargas stad och Partel. Allt görs professionellt och noggrant. Se www.kirva.fi, fyll i blanketten och skicka den, så är du med och utvecklar norra Kirjala till dagens standard gällande dess miljö och trivsamhet

Några bra frågor som jag försöker besvara så bra jag kan:

Varför kommer staden nu med i KirVa projektet?

Pargas stad har stora projekt på kommande; Pargas leden, Rävsundsbron och Hessunds bron. När vi föreslog för staden ett ingående samarbete så blev det godkänt på noll tid. Jag tror att vi var ute för en gångs skull i rätt tid.

Hur finansierar KirVa projektet?

Andelsavgiften är 500 euro och den används till administration och marknadsföring. Kapitalet till investeringarna, kommer från anslutningsavgifterna som fastigheterna betalar. Engångsavgiften för vatten och avlopp är preliminärt 12 200 euro, totalt 12 700 euro. Du kan om du så vill göra en reservering som är något dyrare eller ansluta dig senare utan reservering som är det dyraste alternativet.[1] Vi förhandlar med staden om borgen för ett lån som underlättar finansieringen av byggandet.

Lönar det sig att ansluta sig om man har allt i skick?

Fundera gärna på fördelarna med KirVa. Vattnet är säkert rent och det tar inte slut. Man behöver inte tömma brunnar och tankar och hjälp får man dygnet runt om så skulle behövas. Det egna brunnsvattnet och dess kvalitet kontrollerar man nödvändigtvis inte tillräckligt ofta och regelbundet. De senaste tidernas regn och höga havsvattenstånd kan förorsaka problem. Vattenandelslagets system höjer på fastighetens värde. Den yngre generationen tycks förvänta sig att allt fungerar genom att man bara trycker på knappen. Om man dessutom inkluderar ljusfibern i paketet blir man populär bland de unga för att inte tala om barnen. Om man ansluter sig till systemet så kan man alltid sälja behållare och annan utrustning på nätet.

Är det möjligt att dra ledningarna till fastigheten via havet.

Ledningarna kan väl dras längs havsbotten. Detta gäller också ljuskabeln. I allmänhet försöker vi använda sunt förnuft och tänka på kostnaderna. KirVa strävar efter att alltid utveckla verksamheten i samarbete med fastighetsägaren. Vår huvudfilosofi är ”honung, honung” och bra så. Låt oss förhandla, gräva och skotta igen så blir allt bra.  

Kirjala vattenandelslag styrelse / på vagnar

Rainer


[1] www.kirva.fi, Kunden, Budget, Pristabell.

Kirva info nr 7

11.2.2020

Ge KirVa en chans

(KirVa, Kirjala Vattenandelslag)

Utveckling: Visste du att 58 procent av världens befolkning hade tillgång till rent vatten år 1980, i år är siffran 90 procent. Beträffande dass och annan miljövård torde utvecklingen vara ännu häftigare. Internet och mobiltelefoner fanns i praktiken inte år 1995, nu använder ca 50 procent internet och ca 65 procent mobiltelefoner. I denna utveckling deltar också KirVa med att satsa på bekvämlighet och miljövård. Fastighetens värde stiger på samma gång.

KirVa har idag 43 medlemmar. De befinner sig i Pärnäs, Nederkirjala, Kårlax, Lielax och även i Finby. Vår följande målsättning är att öka medlemsantalet på dessa områden. Vi behöver två till tre medlemmar per kilometer så att kostnaderna hålls i styr. Från styrelsens synvinkel kan vi konstatera att våra händer är fulla av ogjort arbete, men vi kämpar på så gott vi kan.

En nyhet: KirVa har fått en betydande samarbetspartner i förverkligandet av projektet. Partnern är ingen mindre än Pargas stad! Målsättningen att få vatten- och avloppssystemet, samt ljuskabel utbyggt är i högsta grad också i stadens intresse. Arbetet utför vi tillsammans med staden och följer stadens direktiv. Staden hjälper oss också beträffande flera praktiska ting, så låt oss hoppas att samarbetet främjar målsättningen.

Hjälp behövs: Vi har mycket att göra men tyvärr är vi, som kämpar på för den goda sakens skull alltför få. Berätta gärna om du, dina barn eller dina grannar besitter sådant kunnande, som vi kunde dra nytta av. Någon kan skriva och någon annan kan tala. Tag kontakt så kan vi diskutera. Tidvis är detta en helt trevlig sysselsättning. Hjälp behöver vi speciellt med uppdatering av våra hemsidor och beträffande de sociala medierna. På dessa punkter torde ungdomen vara proffs. Dessutom behöver vi hjälp i talkoarbeten, utdelningar mm. Kontakta gärna Keijo, keijo.gronroos@gmail.com. 040 534 3862

Gör slag i saken. En allmän kommentar som vi fick i våra telefonintervjuer var att vi är intresserade och kommer med, men vi väntar tills att grannarna har blivit medlemmar. Alla tycks vänta på någon. I stället för att vänta så skulle det gälla att handla nu. Bli själv medlem men tala också med grannarna och uppmuntra dem att fatta beslut. Det viktiga är att vi inte urvattnar en bra sak med att vänta för länge. Ett tillräckligt medlemsunderlag hjälper oss också i att planera linjedragningen. Nu kan man också dra nytta av fördelaktiga projektpriser då bostadsbyggandet har avtagit. Tag en kopp kaffe och skicka in din ansökan, info@kirva.fi.

KirVa

Ari Laaja (040 720 1800) / Keijo Grönroos (040 534 3862)

Kirva-klubbens info nr 6

11.12.2019

Hej Kirjalabor!

Jag blev inbjuden av SKT Suomi Oy i slutet av november på en exkursion till en arbetsplats i Vanda. Vattenandelslaget Vestra bygger ett vatten- och avloppssystem i Vanda för cirka etthundra medlemmar. Jag var en av ett tiotal kunder som fick bekanta sig med arbetsplatsen och projektet under ledning av SKT Suomi Oy och andelslagets ordförande Suvi Runsten.

Tillfället inleddes med en kort presentation av SKT:s pumpar, varefter andelslaget Vestras ordförande berättade om projektet och dess skeden. Vi närvarande representerade fem olika andelslag. De fyra övriga andelslagen var från huvudstadsregionen.

Byggprojektet hade startat i juli 2019 med trädfällning. Baslinjen är nästan färdig och är för tillfället cirka 10 km lång. Tomtavtagen (ca 5 km) byggs ut under våren 2020. Målsättningen är att ta systemet i bruk inkommande sommar. Pumpstationen, som man installerade, var den första för andelslaget Vestra men för entreprenören var detta ett projekt bland flera andra, jobbet löpte väl.

Här ser ni några bilder med kommentarer från projektet:

Med lyftkran satte man behållaren på sin plats varefter man kontrollerade att den stod lodrätt. Behållaren väger cirka 80 kg. I detta fall blev gropen exceptionellt stor då man var tvungen att gräva lite extra på grund av berggrunden för att finna ett lämpligt ställe för behållaren. I allmänhet är gropen så pass liten att montören knappt kan ta sig runt behållaren.

En normal pumpstation LPS2000EX är 2,6 m hög. Den kan man dock göra 20 – 90 cm lägre. Det är också möjligt att installera en isolerad pumpstation LPS2000EI som är endast 1,1 m hög eller en isolerad station PLS2000EIV som är 1,4 m hög. Gropen behöver alltså inte vara så djup som på bilden ovan.

Jorden packas ihop på gropens botten så att avloppsröret varken böjer sig eller lossnar. Röret går endast 10 cm in i behållaren.
Här installerar man ett avloppsrör med en 45 graders böjning så att avloppsröret går i rätt riktning.
Gropen fylls. I förgrunden har vi ett rör för inkommande vatten och brädet visar var avloppsröret finns med tanke på de tomtanslutningar som görs senare.

Jag tycker att det var givande att få se installationsarbetena och att få träffa människor från olika andelslag. Efter detta besök känns vårt eget projekt och dess förverkligande lättare och enklare. Jag tror att när vi kommer så här långt framskrider arbetet utan problem. Man har grundat flera andelslag i Åbos omnejd med motsvarande pumpstationer. I både Rimito och i S:t Karins finns det tre vattenandelslag. Det andelslag som är närmast oss är Vuolahtis andelslag som befinner sig på andra sidan Rävsundet.
När vi får medlemsantalet att öka ytterligare kan vi starta planeringen för att bygga ut det första skedet av systemet kring Rävsundsbron, i Pärnäs, i Näsudden och i Nederkirjala.
Jag avslutar detta brev med Mauno Koivistos ord: ” Om man inte med säkerhet vet hur det kommer att gå, kan vi anta, att allting går väl”

God Jul till er alla,

Keijo Grönroos

Kirva-klubbens info nr 5

7.10.2019

Bästa vänner i norra Kirjala!

Att fråga lönar sig alltid. Denna gång behandlar vi frågor av de människor som har för avsikt att ansluta sig till vattenandelslaget Kirva. Svaren är av allmän karaktär och motsvarar dagsläget. Vi hoppas på att få fler frågor och fler medlemmar.

 Vår tomt är så brant att man där inte kan gräva fåror för vatten- och avloppsledningar.

Tumregeln är att om man har kunnat bygga hus så kan man också installera ett par ledningar på tomten. Man avgör den slutliga placeringen av ledningarna och sättet att installera dem först efter att ha bekantat sig med terrängen på ort och ställe. Denna typ av problem brukar lösa sig rätt enkelt.

Vår tomt befinner sig helt på ett berg. Hur lyckas man då med att dra ledningar?

På branta och bergiga tomter använder man sig vanligtvis av så kallade LPS-köldlådor eller av Supraledningar med dubbla väggar. Båda alternativen är försedda med värmeisolering. Dessa isolerade ledningar kan man täcka till exempel med jord och mossa. Båda alternativen fungerar året om. Tag gärna en titt på våra hemsidor, www.kirva.fi och Teknik.

 Enda möjligheten att få ledningarna till oss är längs havets botten, hur lyckas det?

Det går fint att förena tomtens ledningar med stamledningen som kommer längs vattenlederna. Till exempel i Rimito finns det flera system som delvis går längs havsbottnen och fungerar väl.

 Är det möjligt att få endast sommarvatten?                                                                             

Problemet med enbart sommarvatten är att systemet i vilket fall som helst måste byggas till tomten. Byggkostnaderna är de samma om man använder vattnet sommartid eller året om. Enda fördelen är att vattenkonsumtionen är mindre då man endast använder vatten om somrarna.

Är det klokt att ansluta sig till Kirva om man har investerat i vatten och avlopp?

Borr- och ringbrunnar kan ha problem med vattenmängden och -kvaliteten en het sommar. Jordvärmen är också en sak att ta i beaktande eftersom den kräver borrhål upp till flera hundra meter. Hålen kan påverka vattnets mängd och kvalitet i framtiden. Kirva levererar vatten i tillräckliga mängder. Vattnet är alltid testat och av god kvalitet. Den nya avloppsförordningen kräver en bättre behandling av avloppsvattnet samt filter för grått vatten och vattentankar för svart vatten. Dessa för med sig högre kostnader i framtiden. Kirva erbjuder en problemfri framtid beträffande vattnen – också för kommande generationer. Överlopps utrustning kan man alltid sätta till salu.

Vad händer om staden bestämmer sig för att bygga ett eget system?

Pargas stad stöder Kirvas verksamhet och hjälper oss att bygga systemet till Kirjala. I framtiden kan staden eventuellt förena Kirvas ledningar med stadens egna system, vilket är en bra sak. Vi strävar efter att göra systemet rätt med en gång.

Kirva

Kirva-klubbens info nr 4

10.09.2019

Bästa vänner i norra Kirjala!

Ett par ord om Kirjala vattenandelslag, Kirva, som nu fyller ett år. Grattis Kirva! Man kan fråga sig vad vi har fått till stånd under det gångna året? I varje fall det att vi nu har trettiosex medlemmar, i förra infon var vi tjugotvå, alltid något. Pessimisterna säger dock att det inte räcker någonvart, medan optimisterna gläder sig för det att vi har kommit ordentligt i gång. För ett år sedan hade vi varken Kirva eller medlemmar.

Vårt mål är att garantera alla som så önskar sig utomordentligt gott vatten så mycket som de någonsin vill. Samtidigt åtgärdar vi utsläppen, något som miljön gillar och de bybor som nödvändigtvis inte kräver att få tömma sina komposter och septitankar. Havsvattnet mår också bra av det, liksom också mindre bra vägar då tankbilarna minskar i antal.

Vi försöker också få till stånd ett allt djupare samarbete med Pargas stad. Vår förhoppning är att få staden allt kraftigare med i utvecklandet av Kirva. Om vi lyckas med det så gynnar det oss en hel del och vi tror att samarbetet likväl skulle gynna staden. Får se hur vi lyckas med det. Vi återkommer till ämnet under höstens lopp.

Ni skall veta också att Kirva har en ny styrelse som sammanträder en gång i månaden. Därtill har vi allt fler så kallade arbetspalavrer där vi intensivt dryftar problemet med att få kontakt med människorna. Vår förhoppning är att ni går in på våra hemsidor, www.kirva.fi, där ni finner nyttiga saker i ämnet. Vi uppdaterar våra hemsidor rätt regelbundet.

Vi behöver nya medlemmar i snabb takt. Ju fortare vi överstiger den kritiska mängden, 100 – 150 medlemmar, desto snabbare kan vi ta tag i planeringsarbetet. I dagens läge är det fördelaktigt att gräva då byggandet minskar. Denna svacka borde vi kunna utnyttja. Anmälningsblanketter finner ni på våra hemsidor liksom en länk för frågor och kommentarer. Vi besvarar dem gärna. Kirva

Kirva

Kirva-klubbens info nr 3

16.04.2019

Kirjala hoj!

Några axplock:

Jag tänker som så att förra sommaren hade vi varken ett vattenandelslag eller medlemmar. Vid årsskiftet hade vi Kirva och 16 medlemmar, nu är vi 26 tillsammans. Jag hoppas på flera nya medlemmar under den kommande vår- och sommarsäsongen.

Bestämmelserna om glesbygdens avloppsvatten träder i kraft 31.10.2019. Berätta gärna för era grannar att de inte behöver ändra på sina avloppssystem i enlighet med nya bestämmelser om de blir medlemmar i ett vattenandelslag. Då kan man vänta tills vattenandelslagets projekt förverkligas.

Det billigaste alternativet är om man blir medlem i Kirva omgående och ansluter sig sedan när det är möjligt. Näst billigast är det om man nu gör en reservation men ansluter sig sedan när det passar en själv. Då kan vi dra vatten- och avloppslinjerna i er närhet. Det dyraste alternativet är att ansluta sig utan en reservation när maskinerna redan är bortforslade.

Apropå, vår nya slogan lyder: ”Kirva – Klart vatten, så klart!”

Vi gör allt för att inte trampa någon på tårna. Därför har vi ett stort behov av att komma i kontakt med människor och höra vad folk tänker och tycker. Ställ gärna frågor till oss och berätta vad ni anser. Ni kan använda er av våra hemsidor (www.kirva.fi), ni kan ringa oss eller ta kontakt på något annat sätt oberoende om ni har en sommarstuga, är fast bosatt eller tillhör markägarna. Vi vill på allt sätt undvika kollisioner och missförstånd vilket kräver att vi lyssnar på varandra och byter åsikter. Fram lär man komma flera olika vägar.

Under de närmaste månaderna ämnar vi vidta olika åtgärder: vi skall trycka upp och distribuera ’Kirva i ett nötskal’, vi bör ordna med lokala diskussionstillfällen, ringa människor, hålla ett årsmöte för byborna och ett andelslagsmöte för medlemmarna, vi skall också ställa upp på olika väg- och fiskemöten och göra allt möjligt roligt och intressant.

Kalla på oss så kommer vi och berättar om vår verksamhet och svarar på era frågor. Vi har folk som kan lösa olika problem, inte minst tekniska sådana.

Rainer