Kirva i ett nötskal

Bästa bybor i norra Kirjala

Här får du Kirjala vattenandelslag i ett nötskal. Med denna lilla broschyr vill vi berätta om vattenandelslaget, om dess verksamhet och om de bakomliggande behoven.

Broschyren kan hittas här.

Skriften är en åtgärd bland många. Den berör så sommargäster som fast boende också. Vi tror på styrkan i gott samarbete och vill inte trampa någon på tårna.

Inom en nära framtid kör vi i gång med en behovsanalys tillsammans med Pargas stad. Avsikten är att klargöra människornas verkliga behov beträffande rent vatten och ett bekymmerslöst avfallssystem och eventuellt en ljuskabel som för oss in i framtiden. Vi hoppas på dina uppriktiga synpunkter då Kati kontaktar er per telefon. Kati är miljöingenjör och kan både intervjua och ge goda råd.

Vi tror att det nu är rätt tidpunkt att bli medlem.

Å styrelsens vägnar,

Rainer Jansson