Kustannusarvio

Kustannusten arvioimiseksi on Kirjala vattenandelslagin vesihuoltoverkostosta laadittu esisuunnitelma. Sen tarkoituksena on ollut hahmottaa linjapituuksia, mahdollisten liitettävien kiinteistöjen määrää ja maaperäolosuhteita karttatarkasteluna. Esisuunnitelman pohjalta on laadittu alustavat kustannusarviot. Nykyisellä suunnitelma-alueella on yhteensä yli 400 kiinteistöä. Jos kaikki alueen kiinteistöt lähtisivät mukaan, niin kustannukset olisivat alustavan kustannusarvion mukaan n. 9 300 euroa kiinteistöä kohti. Tämä sisältää sekä vesijohdon että viemärin pumppaamoineen. Jos vain puolet alueen kiinteistöistä liittyisi, niin kustannukset olisivat noin 11 500 euroa kiinteistöä kohti. Liittymisaste samankaltaisilla alueilla SKT Suomi Oy:n hankkeissa on vaihdellut 40 – 60 prosentin välillä. Saattaa myös olla, että jotkin vesihuoltoverkoston haarat / alueet joudutaan jättämään pois, jos liittyjiä on liian vähän. Tällaiset linjat nostavat kiinteistöliittymän kustannuksia. Kun mietitte liittymistä osuuskuntaan, niin on hyvä varautua siihen, että se tulee maksamaan 12 000 – 14 000 euroa.

Ratkaiseva tekijä kiinteistöä kohti muodostuvien kustannusten kannalta on se, kuinka monta mukaan lähtevää kiinteistöä on yhtä rakennettavaa linjakilometriä kohti. Jotta kustannukset pysyvät tavoitetasolla, olisi liittyvien kiinteistöjen hyvä olla 3 – 4 kilometriä kohti.

Kustannuksissa on huomioitu sekä runkolinjojen että tonttihaarojen rakentaminen kiinteistöjen pihalla pumppaamolle asti. Myös pumppaamo ja pumppaamon asennus on huomioitu laskelmassa. Pumppaamolle jätevedet johdetaan viettoviemärillä. Pumppaamo asennetaan useimmiten nykyisten sakokaivojen viereen, jolloin kiinteistön jätevesien kääntäminen pumppaamoon on pieni työ. Vesijohto voidaan liittää nykyiseen järjestelmään joko pihalla tai se voidaan tuoda rakennukselle asti. Nämä pumppaamon ja rakennuksen väliset työt, samoin kuin sähkötyöt rakennuksen päässä, eivät sisälly hintaan Nämä kustannukset ovat yleensä 500 – 3000 euroa kiinteistöä kohti.

Esimerkkinä vastaavista kohteista voidaan mainita Sauvon Karunan vesiosuuskunta, jossa liittymän hinta oli 12 900 euroa. Liittymisaste Sauvossa on tällä hetkellä 42 prosenttia. Alueella on ollut, samoin kuin Kirjalassakin, ongelmia kaivoveden laadun ja riittävyyden kanssa. Karuna on maastoltaan melko samantapainen kuin Kirjala ja siellä on paljon kesäasuntoja.

Toinen kohde, joka on hyvin saman tyyppinen kuin Kirjalan vattenadelslagin hanke, on Merimaskun vesiosuuskunta Naantalissa. Merimaskun vesisouuskunnan vesihuoltoverkoston rakentamistyöt ovat vasta alkamassa. Urakkatarjousten perusteella lopulliseksi hinnaksi tulee 13 500 euroa kiinteistöä kohti. Liittymisaste on tällä hetkellä 42 prosenttia, mutta uusia liittyjiä tulee edelleen. Myös Merimaskussa on veden laatu ja riittävyys paikoittain erittäin huono. Suuri osa alueen kiinteistöistä on kesäasuntoja.